Xe đã sử dụng%xe% để bán

Sắp xếp theo
Škoda Felicia 1.3i
Hạ giá 10 000 Kč

Škoda Felicia 1.3i

2000 / 1.3i / 50 kW / xe chạy xăng / xe hatchback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 195 Kč
Giá khuyến mại 33 000 Kč
Škoda Felicia 1.9 D
Hạ giá 10 000 Kč

Škoda Felicia 1.9 D

1996 / 1.9 D / 47 kW / xe chạy dầu / xe hatchback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 147 Kč
Giá khuyến mại 25 000 Kč
Škoda Felicia 1.3i

Škoda Felicia 1.3i

1998 / 1.3i / 50 kW / xe chạy xăng / xe hatchback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 122 Kč
Giá khuyến mại 20 000 Kč
Škoda Felicia 1.3i

Škoda Felicia 1.3i

1998 / 1.3i / 50 kW / xe chạy xăng / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 117 Kč
Giá khuyến mại 18 999 Kč
Škoda Felicia 1.3i

Škoda Felicia 1.3i

1998 / 1.3i / 50 kW / xe chạy xăng / xe hatchback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 93 Kč
Giá khuyến mại 16 000 Kč
Škoda Felicia 1.3i

Škoda Felicia 1.3i

1996 / 1.3i / 50 kW / xe chạy xăng / xe hatchback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 83 Kč
Giá khuyến mại 14 000 Kč