Xe đã sử dụng%xe% để bán

Sắp xếp theo
Škoda Octavia III 2.0TDi
Hạ giá 10 000 Kč

Škoda Octavia III 2.0TDi Style

2018 / 2.0TDi / 110 kW / xe chạy dầu / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 995 Kč
Giá khuyến mại 519 999 Kč
Škoda Octavia III 2.0 TSI

Škoda Octavia III 2.0 TSI RS

2016 / 2.0 TSI / 169 kW / xe chạy xăng / xe liftback / tự động
Hàng tháng từ 1 750 Kč
Giá khuyến mại 449 999 Kč
Škoda Octavia III 2.0TDi

Škoda Octavia III 2.0TDi Scout

2015 / 2.0TDi / 135 kW / xe chạy dầu / xe combi / 4x4 / tự động
Hàng tháng từ 1 575 Kč
Giá khuyến mại 399 999 Kč
Škoda Octavia III 2.0 TSI
Hạ giá 20 000 Kč

Škoda Octavia III 2.0 TSI RS

2014 / 2.0 TSI / 162 kW / xe chạy xăng / xe combi / tự động
Hàng tháng từ 1 575 Kč
Giá khuyến mại 399 999 Kč
Škoda Octavia III 2.0 TSI

Škoda Octavia III 2.0 TSI RS

2014 / 2.0 TSI / 162 kW / xe chạy xăng / xe liftback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 575 Kč
Giá khuyến mại 399 999 Kč
Škoda Octavia III 2.0TDi

Škoda Octavia III 2.0TDi RS

2016 / 2.0TDi / 135 kW / xe chạy dầu / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 487 Kč
Giá khuyến mại 374 999 Kč
Škoda Octavia III 1.6TDi
Hạ giá 21 000 Kč

Škoda Octavia III 1.6TDi Style

2017 / 1.6TDi / 85 kW / xe chạy dầu / xe liftback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 466 Kč
Giá khuyến mại 368 999 Kč
Škoda Octavia III 1.6 TDi
Hạ giá 50 000 Kč

Škoda Octavia III 1.6 TDi Style

2017 / 1.6 TDi / 85 kW / xe chạy dầu / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 435 Kč
Giá khuyến mại 359 999 Kč
Škoda Octavia III 2.0 TSI
Hạ giá 31 000 Kč

Škoda Octavia III 2.0 TSI RS

2013 / 2.0 TSI / 162 kW / xe chạy xăng / xe liftback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 584 Kč
Giá khuyến mại 358 999 Kč
Škoda Octavia III 1.6 TDi
Hạ giá 25 000 Kč

Škoda Octavia III 1.6 TDi Style

2017 / 1.6 TDi / 85 kW / xe chạy dầu / xe liftback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 262 Kč
Giá khuyến mại 349 999 Kč
1 2 3 4 56