Xe đã sử dụng%xe% để bán

Sắp xếp theo
Škoda Roomster 1.6 TDi

Škoda Roomster 1.6 TDi

2015 / 1.6 TDi / 66 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 694 Kč
Giá khuyến mại 174 999 Kč
Škoda Roomster 1.2 TSI

Škoda Roomster 1.2 TSI

2013 / 1.2 TSI / 63 kW / xe chạy xăng / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 743 Kč
Giá khuyến mại 165 999 Kč
Škoda Roomster 1.2 TSI
Hạ giá 25 000 Kč

Škoda Roomster 1.2 TSI Ambition

2015 / 1.2 TSI / 63 kW / xe chạy xăng / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 663 Kč
Giá khuyến mại 164 999 Kč
Škoda Roomster 1.2 TSI
Hạ giá 15 000 Kč

Škoda Roomster 1.2 TSI Ambition

2014 / 1.2 TSI / 63 kW / xe chạy xăng / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 615 Kč
Giá khuyến mại 154 999 Kč
Škoda Roomster 1.4 16V

Škoda Roomster 1.4 16V

2013 / 1.4 16V / 63 kW / xe chạy xăng / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 560 Kč
Giá khuyến mại 118 999 Kč
Škoda Roomster 1.2 TSi

Škoda Roomster 1.2 TSi Ambition

2012 / 1.2 TSi / 63 kW / xe chạy xăng / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 528 Kč
Giá khuyến mại 114 999 Kč
Škoda Roomster 1.2 TSi

Škoda Roomster 1.2 TSi Family

2011 / 1.2 TSi / 63 kW / xe chạy xăng / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 614 Kč
Giá khuyến mại 114 999 Kč
Škoda Roomster 1.2 TSI
Hạ giá 16 000 Kč

Škoda Roomster 1.2 TSI Scout

2012 / 1.2 TSI / 77 kW / xe chạy xăng / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 543 Kč
Giá khuyến mại 113 999 Kč
Škoda Roomster 1.2 TSi

Škoda Roomster 1.2 TSi Style

2011 / 1.2 TSi / 77 kW / xe chạy xăng / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 606 Kč
Giá khuyến mại 112 999 Kč
Škoda Roomster 1.2 12V

Škoda Roomster 1.2 12V Style

2011 / 1.2 12V / 51 kW / xe chạy xăng / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 606 Kč
Giá khuyến mại 112 999 Kč
1 2 3 4