Xe đã sử dụng%xe% để bán

Sắp xếp theo
Škoda Superb III 2.0 TDi

Škoda Superb III 2.0 TDi Style

Rok výroby
2016
Motor
2.0 TDi/140 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe combi
Převodovka
tự động
Hàng tháng từ 1 925 Kč
Giá khuyến mại 499 999 Kč
Škoda Superb III 2.0 TDi

Škoda Superb III 2.0 TDi

Rok výroby
2016
Motor
2.0 TDi/110 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe combi
Převodovka
chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 890 Kč
Giá khuyến mại 489 999 Kč
Škoda Superb III 2.0TDi

Škoda Superb III 2.0TDi Style

Rok výroby
2017
Motor
2.0TDi/140 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe combi
Převodovka
chỉnh bằng tay
Hạ giá 20 000 Kč
Hàng tháng từ 1 680 Kč
Giá khuyến mại 429 999 Kč
Škoda Superb III 2.0TDi

Škoda Superb III 2.0TDi Style

Rok výroby
2016
Motor
2.0TDi/110 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe liftback
Převodovka
tự động
Hạ giá 15 000 Kč
Hàng tháng từ 1 645 Kč
Giá khuyến mại 419 999 Kč
Škoda Superb III 2.0TDi

Škoda Superb III 2.0TDi Style

Rok výroby
2015
Motor
2.0TDi/110 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe liftback
Převodovka
chỉnh bằng tay
Hạ giá 20 000 Kč
Hàng tháng từ 1 627 Kč
Giá khuyến mại 414 999 Kč
Škoda Superb III 2.0 TDi

Škoda Superb III 2.0 TDi Style

Rok výroby
2015
Motor
2.0 TDi/140 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe combi
Převodovka
tự động 4x4
Hàng tháng từ 1 610 Kč
Giá khuyến mại 409 999 Kč
Škoda Superb III 2.0TDi

Škoda Superb III 2.0TDi Style

Rok výroby
2015
Motor
2.0TDi/110 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe liftback
Převodovka
chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 610 Kč
Giá khuyến mại 409 999 Kč
Škoda Superb III 2.0TDi

Škoda Superb III 2.0TDi Style

Rok výroby
2015
Motor
2.0TDi/140 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe liftback
Převodovka
chỉnh bằng tay
Hạ giá 30 000 Kč
Hàng tháng từ 1 610 Kč
Giá khuyến mại 409 999 Kč
Škoda Superb III 2.0TDi

Škoda Superb III 2.0TDi Style

Rok výroby
2016
Motor
2.0TDi/110 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe liftback
Převodovka
chỉnh bằng tay
Hạ giá 25 000 Kč
Hàng tháng từ 1 575 Kč
Giá khuyến mại 399 999 Kč
Škoda Superb III 2.0 TDi

Škoda Superb III 2.0 TDi Ambition

Rok výroby
2016
Motor
2.0 TDi/140 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe combi
Převodovka
tự động
Hàng tháng từ 1 540 Kč
Giá khuyến mại 390 000 Kč
1 2 3 4 20

Các chi nhánh Auto ESA